Ιατρείο σε νεοκλασικό κτίριο

Τεχνοτροπίες TRAVERTINO και υγρό γυαλί